Medlemsmøter

Medlemsmøter

Oss har møte ein tysdag i kvar månad
unnteke i juli og august.
Det kan og vera temamøte/turar og kurs utanom dette.

Møtestad: 2. etasje i Loarsenteret

Møtekalender finn du i menyen «medlemsmøter»

Hugs, ta med kameraet når
du er ute i «kvardagen».

Programmet for vren 2024: Last ned som PDF-fil

KALENDER

Ingen Arrangement

Alle medlemer har høve til å bruke laget sitt utstyr
til å arbeide med avfotografering, digitalisering av bilete, fotoutskrift med meir.

Minikonkurransar:
Kvar deltakar kan levere inntil 2 bilete (digitalt). 
Tema for konkurransa står i møteplan og kalender.
Eit og same bilete kan delta i minikonkurransa ein gong.
Juryering på møtet ut frå desse vurderingane: Teknikk (0-5 poeng), Appell (0-10 poeng).

Ansvarleg: kjem ein halvtime før møtet for å låse opp, ordne utstyr, koke kaffe etc.